Akt borba tako i treba biti, topla i napaljeni za sve

Oznake: